skip to Main Content

Zuid goed op weg met ‘GGZ in de wijk’

Ervaringsdeskundigen en speciale coaches helpen mensen met een psychische aandoening of een psychiatrisch verleden weer op de rit te komen.

ZUID – In stadsdeel Zuid is een project gestart om de wijken GGZ-vriendelijker te maken. Mensen met een psychische aandoening of psychiatrische achtergrond zijn steeds vaker aangewezen op ambulante begeleiding en voorzieningen in de wijk. Voor hen is het niet altijd even makkelijk om hun weg te vinden. Daarom zijn er verbindingen gelegd tussen zorg- en welzijnsinstellingen, ervaringsdeskundigen en gemeenten. Coaches moeten de toegankelijkheid van de voorzieningen in de wijk vergroten en vrijwilligers en welzijnswerkers leren omgaan met de doelgroep. Het is niet makkelijk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om mee te doen in de maatschappij. Stigmatisering speelt daarbij een belangrijke rol, zo vertelt één van de coaches op de website van Movisie. Op wijkzorgbijeenkomsten en andere overleggen probeert zij de bijzonderheden die een rol spelen, ook kwaliteiten en mogelijkheden van bewoners onder de aandacht te brengen.

GGZ-vriendelijke wijk

Een belangrijke rol hierbij speelt Team ED, een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. Zij hebben uit eigen ervaring ondervonden hoe het is om uit het dal te klimmen van verslavings-, eenzaamheids-, financiële of andere problemen. De leden van het team zetten zich in voor sociale projecten, bieden ondersteuning of een luisterend oor. De coaches werken vanuit de Huizen van de Wijk, multifunctionele huizen waarin diverse organisaties zijn gehuisvest. De gemeente heeft de regie genomen in de samenwerking tussen Team ED, welzijnsorganisaties en de GGZ. Dat is gebeurd in 2015. Zo konden alle partijen werken aan een GGZ-vriendelijke wijk.

Back To Top
Zoeken