skip to Main Content

Laatste plasticcontainer in Zuid weggehaald

Afvalcontainers In De Pijp.

De afgelopen jaren gooiden veel Amsterdammers hun plastic in een plasticcontainer. Dat is in Zuid niet meer nodig. Het plastic mag weer bij het restafval!

ZUID – Alle bovengrondse plasticcontainers in stadsdeel Zuid zijn weg. Het plastic afval hoeft namelijk niet meer gescheiden te worden ingezameld. De reden? De scheidingsinstallatie die de plastic verpakkingen en drinkpakken uit het restafval haalt, werkt inmiddels zo goed dat deze meer en beter plastic scheidt dan alle Amsterdammers bij elkaar. De plasticcontainers zijn dus niet langer nodig. De scheidingsinstallatie haalt ook nog eens precies dát soort plastic uit het restafval waar nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Ook kan de installatie zo worden ingesteld dat daarin een later stadium andere soorten plastic aan kunnen worden toegevoegd. Het gaat dan om soorten die nu nog lastig te recyclen zijn, maar over een paar jaar misschien wel herbruikbaar zijn.

Afwasborstels

De afgelopen jaren gooiden veel Amsterdammers hun plastic afval gescheiden weg. En dat was goed want van al dat plastic konden weer nieuwe producten worden gemaakt. Zoals vuilniszakken en afwasborstels. Daarnaast haalde de scheidingsinstallatie ook al plastic verpakkingen en drinkpakken uit het restafval. Nu de bovengrondse plasticcontainers niet meer nodig zijn, worden de ondergrondse containers gebruikt voor restafval, papier/karton of glas. Want glas, papier en textiel moeten nog wel naar de juiste container worden gebracht. Om papier, karton en textiel opnieuw te kunnen gebruiken moet het namelijk schoon en droog zijn. Voor welk type restafval de voormalige plasticcontainers gebruikt gaan worden, hangt helemaal van het aanbod van de buurt.

(Foto: City)

Lees ook…

Groene audiotour toont heel andere Zuidas

Back To Top
Zoeken