skip to Main Content

Subsidie voor kunst in Zuid

Stadsdeel Zuid geeft geld aan kunstenaars en instellingen die komen met een goed plan voor kunst in de openbare ruimte, binnen of buiten.

ZUID – Stadsdeel Zuid wil een meer divers kunstaanbod in het stadsdeel. Kunstenaars kunnen daarom subsidie aanvragen voor ‘eenmalige gebieds-gebonden kunst- en cultuurprojecten’. De projecten moeten een tijdelijk karakter hebben en de vertoning of plaatsing moet plaatsvinden op een openbaar toegankelijke plek. Wie een aanvraag doet, moet erop letten dat de artistiek-inhoudelijke kwaliteit goed is. Verder moet het werk inspelen op lokale kenmerken van de buurt en professioneel zijn uitgevoerd. Er is een adviescommissie die de aanvragen beoordeelt op deze criteria. Voor 2019 is er in totaal €65.000 beschikbaar. Wordt een project duurder dan die €65.000 dan moet er nog een co-financier zijn. Aanvragen moeten zijn ingediend voor 31 maart. Vervolgens is er nog een ronde van 15 augustus tot 1 oktober.

Kunstenaar in Nederland

Iedereen die kunstenaar is in Nederland en kunstinstellingen uit Zuid kunnen in aanmerking komen voor de regeling. Waar het kunstwerk of de installatie komt, mogen kunstenaars zelf bepalen. Aanvragen gaan via de site van de gemeente. Zoek op ‘Subsidie Eenmalige gebieds-gebonden kunst- en cultuuractiviteiten in Zuid’

Back To Top
Zoeken