skip to Main Content

Utrecht wordt stad van tien minuten

Utrecht Wordt Stad Van Tien Minuten

Winkels, parken of sportveld binnen tien minuten vanaf je huis? Als het aan de gemeente ligt, wordt dit de nieuwe realiteit.

UTRECHT – De gemeente wil van Utrecht een ’10-minutenstad’ maken. Dat laten zij in de nieuwe ‘ruimtelijke strategie’ zien. Hierin is plek voor vier nieuwe stadscentra. Een ‘tien-minutenstad’ wil zeggen dat iedereen alles, van openbaar groen tot de winkelcentra, binnen tien minuten kan bereiken vanaf de woon- of werkplek. Naar verwachting stijgt het inwoneraantal de komende twintig jaar fors. In 2040 moeten er 455.000 inwoners zijn. Wethouder Klaas Verschuure: ,,We hebben met deze nieuwe ruimtelijke strategie voor de komende jaren de samenhang van alle grote opgaven van onze stad in kaart gebracht, geanalyseerd en vooral aangegeven hoe wij die oplossen. De enorme groei betekent bijvoorbeeld dat we minimaal zestigduizend extra woningen moeten bouwen en op zijn minst zeventigduizend extra banen beschikbaar moeten hebben.” De wethouder verwacht €7,1 miljard te moeten investeren in alle benodigde voorzieningen.

Rondom stations

De tien minuten die de gemeente zich voorstelt, is van toepassing als mensen te voet gaan, de fiets of het openbaar vervoer pakken. Hoewel er vier nieuwe stadscentra ontstaan, moet de binnenstad het hart blijven. De centra ontstaan rondom stations, locaties waar op dit moment veel ontwikkeling plaatsheeft of op plekken waar de ruimte is.

(Foto: Flickr / Fietsberaad)
Back To Top
×Close search
Zoeken