skip to Main Content

Gemeente wil kwetsbare mensen aan werk helpen

Gemeente Wil Kwetsbare Mensen Aan Werk Helpen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoeven in Utrecht minder uren te werken om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie. Hiermee wil de gemeente deze groep aan het werk krijgen.

UTRECHT – De gemeente verlaagt de drempel naar werk voor inwoners in de Bijstand die een sociale, lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Het minimumaantal uren dat mensen moeten werken om aan de slag te kunnen, is voor mensen die tot deze groep behoren en in de bijstand zitten verlaagd. Eerder was dit twintig uur, nu nog zestien. De loonkostensubsidie is ervoor bedoeld om werkgevers te stimuleren iemand met een handicap of ziekte in dienst te nemen. Het idee erachter is dat iemand die niet volledig kan werken, toch aan de slag kan. Deze persoon krijgt dan van de werkgever minder uitbetaald. Het verschil tussen het door de werkgever betaalde loon en het wettelijk minimumloon wordt dan aangevuld door de gemeente. De regeling valt onder de Participatiewet. Als de CAO van een beroepsgroep hogere lonen heeft afgesproken, komen deze hogere loonkosten voor rekening van de werkgever. De werkgever ontvangt voor het aannemen van iemand uit deze doelgroep zelf ook een vergoeding.

Enorme impact
Wethouder Linda Voortman denkt dat de urenverlaging hard nodig is: ,,De gevolgen van het coronavirus hebben een enorme impact voor werkzoekende Utrechters. Niet alleen vinden mensen uit de Bijstand nu minder snel een baan, ook stroomt er een heel nieuwe groep de Bijstand in. Het verlagen van de drempel voor loonkostensubsidie helpt kwetsbare groepen werkzoekenden de stap naar werk kleiner te maken.”

(Foto: Flickr / OCSocial team)
Back To Top
×Close search
Zoeken