skip to Main Content

Subsidie voor betaalbaar wonen in ontwikkelzone Zuidwest!

De Bouw Van Ontwikkelzone Zuidwest Krijgt Een Subsidie!

Het kabinet trekt de portemonnee voor woningbouw in Haarlem! Ontwikkelzone Zuidwest kan rekenen op een subsidie van iets meer dan €8 miljoen…

HAARLEM – Een enorme meevaller de gemeente. Ontwikkelzone Zuidwest is onderdeel geworden van de Impulsregeling Woningbouwversnelling. Dit betreft een subsidie vanuit de rijksoverheid om de bouw van woningen in stedelijke regio’s te versnellen. Ontwikkelzone Zuidwest, dat zes deelgebieden omvat, ontvangt iets meer dan €8 miljoen. De ontwikkelzone Zuidwest bestaat uit zes deelgebieden die in een langgerekte zone liggen die begrensd wordt door het spoor, de N208, de Leidsevaart en de Westergracht. Het gebied wordt getransformeerd tot een woonwerkgebied met circa 1.470 woningen, want de economische functie blijft bestaan. Een voorwaarde die het Rijk stelt is dat minimaal vijftig procent van de nieuwbouwwoningen betaalbaar is. Volgens de gemeente zal sociale woningbouw centraal staan.

Woningvoorraad

Vanuit de Impulsregeling Woningbouwversnelling wordt tot en met eind 2023 €1 miljard verstrekt. Het geld wordt in tranches verdeeld. In de eerste tranche was €336 miljoen toegekend aan 27 projecten. In die tranche kreeg een ander Haarlems project aan de Europaweg ook al een bijdrage van €7,6 miljoen van het Rijk. De regeling moet mede tot gevolg hebben dat er jaarlijks 75.000 woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad in het land. Er komen nog twee tranches aan. Woonwethouder Floor Roduner is verheugd: ,,Dit is een enorme impuls voor Haarlem! Voor deze ontwikkelzone Zuidwest is €8,2 miljoen aangevraagd en nu ook toegekend.”

Back To Top
Zoeken