skip to Main Content

Strosteeg ingehaald door de tijd

Over Enkele Jaren Zal De Springweggarage Verdwijnen.

De gemeente wil de Strosteeg in de binnenstad terugbrengen naar de situatie zoals voor de komst van de Springweggarage. Daar kan niemand op tegen zijn. Of wel? Wat vind jij van de plannen?

UTRECHT – Wordt de binnenstad ingehaald door de geschiedenis? De gemeente wil de uit de veertiende eeuw daterende Strosteeg terugbrengen naar de situatie zoals die voor de bouw van de parkeergarage in 1970 was. In doe periode werden ook tal van panden in de steeg gesloopt. De gemeente wil de Springweggarage in de Strosteeg op termijn slopen. En heeft voor de plannen een visie opgesteld, deze ligt tot 15 januari ter inzage klaar. Op 14 en 16 december is er een informatiebijeenkomst, deze online te volgen. Vervolgens kunnen bewoners tot 15 januari reageren door een e-mail te sturen naar strosteeg@utrecht.nl. Bij de ontwikkeling van dit gebied wordt ook gekeken naar het gebruik, voornamelijk door voetgangers en fietsers. De auto zou in dat geval of te gast zijn of geweerd worden. In dat laatste geval mogen alleen hulpdiensten er rijden. Er zal sowieso sprake zijn van eenrichtingsverkeer.

Tijdspad

Tot 2024 wordt de parkeergarage geëxploiteerd door een externe partij, daarna neemt de gemeente het stokje voor vier jaar over. In 2028, als alle plannen rond zijn, wordt de garage zo snel mogelijk gesloopt. Volgens de gemeente is de garage nuttig voor de binnenstad, maar niet noodzakelijk. Uit onderzoek zou blijken dat er voor bewoners, vergunninghouders en bezoekers voldoende ruimte is in bestaande garages. Ook is het de bedoeling om het aantal parkeerplaatsen aan de Oudegracht en op Janskerkhof te verminderen.

(Foto: Het Utrechts Archief / K. Visser)
Back To Top
Zoeken