skip to Main Content

In augustus ook een vrijeschool naar Tilburg?

In Augustus Ook Een Vrijeschool Naar Tilburg?

Er is in Tilburg nog geen vrijeschool in het voortgezet onderwijs. Maar die lijkt er aan te komen! 2College wil, mits er genoeg gegadigden zijn, in augustus starten met vrijeschoolonderwijs.

TILBURG – Het initiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT) is al sinds 2017 bezig, maar er lijkt nu écht schot in de zaak te komen. Het 2College heeft de handen met VVOT ineengeslagen en samen verkennen ze de mogelijkheden om een vrijeschool te starten. Het onderwijs op een vrijeschool, ook Waldorfonderwijs genaamd, is erop gericht de talenten van ieder kind te vinden en verder te ontwikkelen. Ook is er veel aandacht in dit type onderwijs voor de natuur en het ritme van de seizoenen. Het concept bestaat inmiddels al honderd jaar. In Nederland zijn er al meer dan honderd vrijescholen, die samen ruim dertigduizend leerlingen hebben.

Genoeg animo
Of Tilburg inderdaad een vrijeschool krijgt, hangt af van het aantal leerlingen dat zich in schrijft. Als er genoeg animo is voor tenminste één klas, dan heeft het 2College vanaf augustus een eigen afdeling voortgezet vrijeschoolonderwijs. Voor geïnteresseerden wordt een speciaal webinar gehouden. Dit heeft plaats op woensdag 10 februari vanaf 19.30 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Meer informatie via website 2college.nl/school/nieuws/.

(Foto: Flickr / Glen Ford)
Back To Top
×Close search
Zoeken