skip to Main Content

Gemeente: minder ruimte voor auto

Parkeervoorzieningen Moeten Beter Benut Worden En Via Transferia Komt Er Een Goede Verbinding Naar De Binnenstad.

De stad gaat verdichten. Dat betekent minder ruimte voor de auto. Ook moet slimmer worden omgegaan met beschikbare parkeerplekken…

TILBURG – De stad staat voor een grote uitdaging. 25 duizend woningen komen erbij. Die woningen wil de gemeente bijna allemaal binnen de bestaande stadsgrenzen bouwen. Dit betekent dat er grote druk komt te liggen op de parkeergelegenheden van Tilburg. Daarom stelt de gemeente voor om de parkeervoorzieningen beter te benutten, deelmobiliteit te stimuleren, meer parkeervoorzieningen bij bouwprojecten maken en transferia te bouwen. Dat laatste zijn plekken aan de rand van de stad waar mensen kunnen parkeren en vanaf daar met een snelle verbinding naar het centrum gaan. Wethouder Rik Grashoff van Mobiliteit en Parkeren: ,,We moeten ervoor zorgen dat we genoeg ruimte behouden voor groen, voetgangers, fietsers en om prettig te verblijven op de pleinen, terrasjes en in parken. Dat betekent dat de ruimte voor de auto, met name in en rond de binnenstad, kleiner wordt. Met deze groei van onze stad en de eisen die dat stelt aan een leefbare, groene en veilige openbare ruimte, zijn slimme en schone mobiliteitsoplossingen dringend nodig.”

Deelmobiliteit

Grashoff vervolgt: ,,We hebben over dit thema al belangrijke besluiten genomen of gaan die snel nemen, zoals over ons wegennetwerk en de cityring. Maar ook het voorkomen van een verdere toename van de parkeerdruk in met name de binnenstad is belangrijk. Daarvoor stellen we nu het nieuwe actuele parkeer- en deelmobiliteitsbeleid vast.” In november spreekt de gemeenteraad over de actualisatie van het parkeerbeleid.

(Foto: Citynieuws)

Lees ook…

Nomineer een kindervriend!

Back To Top
Zoeken