skip to Main Content

Grote ambitie voor Ontwikkelzone Zuidwest

Grote Ambitie Voor Ontwikkelzone Zuidwest

Wat gebeurt er met Ontwikkelzone Zuidwest? Veel, als het aan de gemeente ligt. Maar bewoners en ondernemers worden bij alle plannen nauw betrokken…

HAARLEM – Al in 2019 werd besloten van Ontwikkelzone Zuidwest een volwaardige leefomgeving van te maken. Dit moet gebeuren in samenwerking met de bedrijven en bewoners van het gebied. Eind vorig jaar presenteerde de gemeente een ontwikkelvisie en spelregelkaart waarin de ambities beschreven staan. Deze liggen in behoud en versterking van werkgelegenheid, voldoende voorzieningen, een groen aanzicht, goede bereikbaarheid, woningbouw (tweeduizend extra woningen waarvan de helft sociale huur) en duurzaamheid. Ook wil de gemeente ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe oplossingen voor de energie- en mobiliteitstransitie.

Bakfietsbalie

De ambities worden nadat ze zijn onderzocht op haalbaarheid, verwerkt in het Programma van Eisen voor de leefomgeving. Dit moet duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen. Vanaf eind september worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op 27 augustus en 24 september komt de bakfietsbalie langs bij de Vomar, Jeugdland en SV Geel-Wit. Mensen die vragen hebben kunnen bij de balie langsgaan. Op 18 september wordt een Zuid-West Informatieroute gehouden. Meer informatie via haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest/.

(Foto: Lotte de Haan)

Lees ook…

Auto-inbraken dalende trend in Haarlem

Back To Top
×Close search
Zoeken