skip to Main Content

Een halve eeuw Marokkaanse Amsterdammers 

Het is deze week vijftig jaar geleden dat Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland kwamen. Veel van deze zogenaamde gastarbeiders kwamen in NieuwWest te wonen 

 

NIEUW-WEST – Op 14 mei 1969 tekenden Nederland en Marokko een wervingsverdrag waarmee het mogelijk werd om officieel Marokkaanse arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Sindsdien groeide het aantal inwoners met een Marokkaanse achtergrond van een paar duizend tot vierhonderdduizend nu. Nederland stond eind jaren zestig te springen om extra arbeidskrachten en nodigde behalve Turken ook Marokkanen uit om hier een tijdje te komen werken. Het verdrag uit 1969 werd al in 1973 stopgezet, toen er ongeveer 22.000 Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland waren gekomen.  Toch bleef het aantal migranten uit Marokko alleen maar toenemen. Dat kwam onder meer doordat de gastarbeiders besloten te blijven en familie over lieten komen.  

Reizende tentoonstelling 

Het Landelijk Platform ‘Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis’ organiseert gedurende het gehele jaar een reeks activiteiten om Nederlanders, mét maar ook zónder migratieachtergrond, kennis te laten maken met de geschiedenis van Marokkanen in Nederland.  

Dat doet zij onder meer met een reizende tentoonstelling waarin de geschiedenis wordt verteld aan de hand van opgetekende verhalen van Marokkaanse migranten en hun nakomelingen, foto’s en audiovisueel materiaal. In Amsterdam is de ondertekening van het verdrag al gevierd met een gala, omdat 14 mei tijdens de Ramadan valt. De reizende tentoonstelling is van 21 tot en met 23 juni te zien in Amsterdam West. Informatie vindt u op 50jaarmigratie.nl.  

Back To Top
Zoeken