skip to Main Content

Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer ‘Paal en perk Schiphol’

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) vindt dat er paal en perk moet worden gesteld aan de groei van Schiphol. Om te beginnen door de Provinciale Staten van Noord-Holland.

 ZUIDOOST – De WBV praat mee in de Omgevingsraad Schiphol. De werkgroep voert nu al actie met het oog op de Provinciale Statenverkiezing van maart 2019. Er worden bewonersavonden georganiseerd om met Bijlmerbewoners te praten over het lief en leed van de luchtvaart, de dilemma’s en de zorgen om het leefklimaat. Ook worden gemeenteraadsleden uitgenodigd om met bewoners in gesprek te gaan.

De WBV ziet de komst van GroenLinks in het gemeentebestuur en het nieuwe bestuursakkoord als een hoopvolle koerswijziging. Toch leert de ervaring dat er een groot verschil is tussen droom en werkelijkheid. Afwachten is geen optie, aldus de werkgroep.

De WVB vindt dat de luchtvaart minder door de overheid in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie die Schiphol heeft op het gebied van regelgeving en het betalen van heffingen en belastingen vindt de WVB ‘niet van deze tijd’. De werkgroep dringt er bij de politieke partijen in Noord-Holland op aan hier bij het vaststellen van hun verkiezingsprogramma’s een einde aan te maken. Het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur – The Mainports Voorbij – zou in het politieke debat leidend moeten zijn, aldus de werkgroep.

Wat staat de werkgroep daarbij te doen? Moet de WVB mee blijven praten in de Omgevingsraad Schiphol? Wat zijn de voor- en nadelen? Wie gaat ons vertegenwoordigen? Of moet de werkgroep zich meer op actie richten? Hoe zou die actie eruit moeten zien, en hebben we daar mensen voor?

Dit is het thema van een bewonersavond op woensdag 24 oktober in het Cultureel Educatief Centrum (Bijlmerdreef 1289) in Amsterdam Zuidoost. Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30).

Wij praten met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties over het lief en leed van de luchtvaart, de dilemma’s daarbij en wat wij kunnen doen om paal en perk te stellen aan wat de luchtvaart met ons leefklimaat doet.

Wij praten ook met Imane Nadif, woordvoerder luchtvaartzaken van GroenLinks in de gemeenteraad over de koerswijziging van het Amsterdamse gemeentebestuur. Er is een hoopvol bestuursakkoord. Maar vaker was

Meld u aan via onze secretaris Henk Kroese: hkroese33@kpnmail.nl.

Bewoners van Noord-Holland worden geconfronteerd met aan een aantal specifieke problemen met betrekking tot Schiphol. Er is een risico op dodelijke ongelukken vanwege het gevaar dat het vliegverkeer vormt. Hun gezondheid wordt aangetast door de uitstoot van (ultra)fijnstof en in hun slaap worden zij gestoord door nachtelijk overvliegende vliegtuigen. De 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen zorgen 24 uur per dag voor geluidoverlast.

Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, valt moreel niet te verdedigen. Dat voortgaande groei van Schiphol noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie, blijkt een fabeltje. Diverse rapporten tonen dit aan.

Back To Top
Zoeken