skip to Main Content

Stichting Studiezalen vraagt hulp aan Zuidas

Biedt De Zuidas Hulp Aan Stichting Studiezalen?

Stichting Studiezalen vraagt de Zuidas om hulp bij het verwezenlijken van hun idealen. Deze stichting staat kinderen met een sociaaleconomische achterstand bij.

ZUID Stichting Studiezalen biedt bewoners van kwetsbare wijken de kans, de ruimte en de begeleiding om hun talenten tot bloei te laten komen. Studiezalen wil armoede en kansenongelijkheid doorbreken door ruimte, huiswerkbegeleiding en life coaching te bieden, want zo laten ze weten: ‘Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen en om daar ruimte voor en begeleiding bij te krijgen. Dat is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Studiezalen geeft de kinderen ruimte om te leren en zich te ontwikkelen’. Maar die studieruimtes liggen niet voor het oprapen, helemaal niet op de Zuidas. Via website hellozuidas.com geeft Studiezalen aan dat ze een plek zoeken om een ‘Homebase Hub’ te vestigen, bijvoorbeeld een locatie die door een bedrijf wordt ‘uitgeleend’, maar ook andere vormen van hulp zijn welkom. Dat kunnen donaties zijn, maar ook door het geven van praktische hulp aan de jongeren, bijvoorbeeld door hen de Engelse taal te leren.

Persoonlijke doelen

Stichting Studiezalen werkt met twee doelgroepen: kinderen uit de groepen zes, zeven en acht én leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Life-coaches nemen vijf kinderen onder hun hoede en er geldt een maximum van twintig kinderen per locatie. Er wordt gewerkt vanuit persoonlijke doelen op onderwijskundig en levensniveau, in nauwe samenwerking met ouders en omgeving. Bedrijven die de stichting willen helpen bij het verwezenlijken van hun idealen, kunnen mailen naar Bojana Duovski, via bojana@studiezalen.com.

(Foto: Flickr / Udo Geisler)

Lees ook:

Wie bevrijdt Vondelpark van woekerplant?

Back To Top
Zoeken