skip to Main Content

Ode aan de vrijheid van meningsuiting  

Binnenkort komt er een kunstwerk op het Oranje Vrijstaatplein. Het betreft het beeld De Vrijheid van de Gedachte. Eindelijk krijgt dit werk een vaste stek. 

De Vrijheid van de Gedachte is een werk van de in 1970 overleden beeldhouwer Hildo Krop. Het bestaat uit een beeld van een naakte man met vleugels (een engel) en een liggende vrouw op een zuil. Hiermee wilde Krop uitdrukken dat vrijheid van gedachte een universeel recht is en dat dit door niemand kan worden afgenomen. De vrouw staat symbool voor de gedachte. Deze gedachte geeft zij door middel van de roepende engel door aan een hogere macht. Bij het maken van het kunstwerk liet Krop zich inspireren door een gedicht van dichter Pieter Cornelis Boutens, waarin hij de waarde van het woord als uiting van de gedachte beschrijft. Deze tekst staat bij het beeld. Van 1951 tot 1990 stond het beeld in een plantsoen voor het kantoor van de PTT aan de Pieter de Hooghstraat. Daarna verhuisde het kunstwerk mee naar de nieuwe plek van de – inmiddels – KPN in Sloterdijk. Toen de KPN daar in 2010 weer vertrok, bleef het kunstwerk achter. Daarna kwam het in een opslag terecht. 

Zó belangrijk
Loek van Vlerken, bestuurslid van het Hildo Krop Museum in Steenwijk, bracht het beeld onder de aandacht van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Oost toonde belangstelling. Binnenkort komt het beeld op het Oranje Vrijstaatplein, dicht bij het Stadsloket Oost. Met dit kunstwerk wordt onderstreept hoe belangrijk de vrijheid van meningsuiting in Amsterdam is. 

BIJSCHRIFT  

Oranje Vrijstaatplein in afwachting van een kunstwerk

Back To Top
Zoeken