skip to Main Content

Nieuw monument in Tuindorp Oostzaan     

Ons stadsdeel is een gemeentelijk monument rijker: de Bethelkerk met kosterwoning én de inrichting van het Plejadenplein.
 

NOORD – Op 15 april werd bekend dat het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord een deel van Tuindorp Oostzaan tot beschermd gemeentelijk monument heeft aangewezen. Het gaat om de Bethelkerk met kosterwoning en de inrichting van het Plejadenplein eromheen. Deze ‘optelstom’ heeft dus vanaf nu een speciale status en kan niet zomaar worden gewijzigd. De Nederlands-Hervormde Bethelkerk, die ook opgenomen is in de gemeentelijke Top 100 van naoorlogs erfgoed, is gebouwd in 1958Het bouwwerk verving destijds een houten kerkje uit de jaren twintig van de vorige eeuw bij het Bessenpad. De architect Simon van Woerden heeft de kerk ontworpen.  

Ontmoetingsplek 

De Bethelkerk is een voorbeeld van de moderne opvatting dat een kerk een bredere maatschappelijke betekenis heeftDit komt ook in de stedenbouwkundige opzet naar voren. De kerk en de kosterwoning zijn door een bordes met trappen aan elkaar verbonden. Voor de kerk, aan de pleinzijde, staat een stalen klokkentoren met uurwerk. Al deze elementen bij elkaar omarmen als het ware het Plejadenplein met het pierenbadje en de speelplaats vervullen daarmee een belangrijke functie voor de buurt, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Dat blijkt ook uit het programma van de kerk. Zo organiseert de kerk huiswerkklassen, gespreksgroep en filmavonden. Ook zijn voor kinderen zijn er veel opties: een kinderkoor. 

Back To Top
Zoeken