skip to Main Content

Johan van Hasseltkanaal wordt paradijsje

In Het Rood Omcirkelde Gebied Wordt Het Kanaal Ondieper.

Een deel van het Johan van Hasseltkanaal wordt ondieper gemaakt. Dat is fijner voor mens, dier en planten.

NOORD – Een bijzonder project staat op het punt van beginnen in het Johan van Hasseltkanaal. Tussen de inham van het kanaal en de Ridderspoorweg, evenwijdig aan de Papaverweg, wordt een deel van het water ondieper gemaakt. Dit om het voor mensen, dieren en planten aantrekkelijker te maken om te verblijven. Het herinrichten van het water gebeurt in fases; de eerste fase is het ondieper maken van het water en tijdens de tweede fase wordt het gebied opnieuw ingericht. Dit is een proces dat enkele jaren duurt. Het begint met het plaatsen van een damwand in eerste kwartaal van 2022. Vervolgens wordt de grond aangebracht en het water gereinigd. Het hele proces van het ondieper maken duurt naar verwachting tot 2025. Daarna wordt het gebied ingericht.

Inloopmiddag
De grond die in het Johan van Hasseltkanaal geplaatst wordt, komt uit Buiksloterham zelf. Het hergebruik van deze grond bespaart energie, grondstoffen en kosten en draagt daardoor bij aan een circulair en leefbaar Buiksloterham. Over de nieuwe inrichting van het gebied worden gesprekken met bewoners gevoerd. Hiermee wordt begonnen als de derde stap van het ondieper maken, het laten inklinken van de grond, is begonnen. Dat inklinken duurt ongeveer twee jaar. Tijdens de inloopmiddag van Buiksloterham kunnen vragen over het project gesteld worden, de eerstvolgende is op dinsdag 9 november. Die heeft plaats tussen 16.00 en 18.00 uur aan de Distelweg 90.

(Foto: Stadsarchief / Doriann Kransberg)

Lees ook…

Sonja Kookt voor Noord wint prijs!

Back To Top
Zoeken