skip to Main Content

Naturalis krijgt de (parkeer) ruimte

Het Naturalis Biodiversity Center.

Dankzij de nieuwe parkeergarage wordt Naturalis straks groener. Eindelijk ontstaat er namelijk ruimte voor de vurig gewenste biodiversiteitstuin…

LEIDEN – Een perceel grond aan de Mendelweg Noord wordt binnen een aantal jaar getransformeerd tot parkeergarage. Naturalis Biodiversity Center heeft de grond van de gemeente aangekocht. De garage is niet alleen bedoeld voor bezoekers en medewerkers van Naturalis, maar ook voor bezoekers van bedrijven en instellingen uit de buurt. Tevens wordt een deel ingericht als Park & Ride plusvoorziening van waaruit mensen bijvoorbeeld naar de binnenstad kunnen gaan. Dit laatste betreft een proef die wordt uitgevoerd in het kader van de Agenda Autoluwe Binnenstad. Met dit programma moet de komende jaren meer ruimte worden gecreëerd voor een groenere en vitalere binnenstad. Wethouder Ashley North (Duurzaamheid): ,,Met deze pilot krijgen we een goed beeld van de geschiktheid van deze locatie en het gebruik van Park en Ride plus. Zo zijn we weer een stap verder in onze plannen om onze stad leefbaar, duurzaam én bereikbaar te houden.”

Museumtuin

De gemeente wil met de komst van de parkeergarage ook de Mendelweg opnieuw inrichten. Dit om te voorkomen dat bezoekers van Naturalis zo min mogelijk hinder opleveren voor vrachtwagens die de buurt bevoorraden. Naturalis krijgt zelf meer ruimte, want het huidige parkeerterrein verdwijnt als de parkeergarage gerealiseerd is. Daardoor krijgt het museum de kans een openbare biodiverse museumtuin met educatieve elementen te creëren. Directeur Edwin van Huis van Naturalis ,,We kunnen straks al onze bezoekers goed ontvangen. Daarnaast helpt de garage mee aan een autoluwe binnenstad. En we verheugen ons erop om ook de biodiversiteitstuin eindelijk te realiseren.” Naar verwachting is de parkeergarage in 2023 klaar.

(Foto: Naturalis Biodiversity Center)

Lees ook:

Internationale basisschool komt naar Leiden

Back To Top
Zoeken