skip to Main Content

Luchtkwaliteit Haarlem moet omhoog

Uit een rapport van het RIVM dat recentelijk verscheen, blijkt dat in Haarlem de luchtkwaliteit in 2018 is verslechterd. Het RIVM meet het schadelijke uitlaatgas stikstofdioxide en fijnstof dat vrijkomt in het verkeer en bij veehouderijen.

Fijnstof en stikstofdioxide kunnen zorgen voor klachten over last van de luchtwegen, of ze kunnen deze klachten verergeren. De Nederlandse gebieden waar de meeste van deze deeltjes rondzweven zijn Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Rijswijk.

Maar in de omgeving Haarlem is de luchtkwaliteit helaas ook niet best.
In Haarlem, Velsen en Beverwijk zweven meer deeltjes stikstofdioxide en fijnstof door de lucht dan gemiddeld in ons land. 

Een goede manier om zelf een bijdrage te leveren aan de luchtkwaliteit, is om de auto (iets vaker) te laten staan.

Maar ook de houtkachel en vuurkorf zijn boosdoeners. In het rapport van het RIVM klinkt weliswaar de verwachting dat de luchtkwaliteit de komende jaren zal verbeteren, maar de gemeente
wil niet lijdzaam afwachten.

Milieuzone
Afgelopen zomer werd bekend dat de invoering van een milieuzone voor
de hele stad, een optie zou zijn. In de Startnotitie staat te lezen: ‘Uitgangs-
punt is dat de milieuzone zeker in een eindfase voor het hele grondgebied
gaat gelden.

Het voor de luchtkwaliteit meest effectieve beeld voor 2025 voor Haarlem is een emissievrije binnenstad.’ Wethouder Berkhout (GroenLinks) liet weten: ,,Wij willen de lucht in Haarlem
schoner maken.” 

Back To Top
Zoeken