skip to Main Content

Koningskerk: pleisterplaats Surinaamse gemeenschap 

De klok van de Koningskerk aan de Van ’t Hofflaan in de Watergraafsmeer is meestal stuk. Maar dat zegt niets over de vitaliteit van de kerk en de overwegend Surinaamse kerkgangers van de Evangelische Broedergemeente.  

OOST – Het kerkgebouw dateert uit 1955 en is sober uitgevoerd. Dat geldt ook voor de kerktoren. Aanvankelijk was de kerk bestemd voor de Gereformeerde geloofsgemeenschap, maar dat is verleden tijd. De wekelijkse diensten, waar bezoekers in prachtige kledij naartoe gaan, kenmerken zich door veel blijdschap. De Koningskerk is de plek voor doop- en trouwplechtigheden en traditionele uitvaarten. Die gaan gepaard met heel veel muziek en symboliek. Ook worden prominenten uit de Surinaamse gemeenschap vanuit de Koningskerk begraven. Zo werd de voormalig president van Suriname Johan Ferrier,’ de vader van alle Surinamers’ hier herdacht. De protestantse gemeente staat in de traditie van de Hernhutters, die afkomstig zijn uit Tsjechië. De Koningskerk barst uit zijn voegen van de sociale activiteiten. Van kinderkoor De Koningskinderen, ‘open-lunch-maaltijden’ tot en met Broedergroep AMOS. Wie een kijkje neemt in De Koningskerk moet extra letten op het orgel, dat werd in 1960 in de kerk gebouwd volgens de principes van de neobarok. Voor Amsterdam een uniek exemplaar met 1762 pijpen, waarvoor groot onderhoud nodig is. Kosten: €75.000. Iedereen kan sponsor worden! 

Back To Top
Zoeken