skip to Main Content

Hoe brengen we kleur in vergrijzend Zuid?

Het Seniorenpand, Maar De Tram Stopt Niet Meer Op Deze Locatie In Zuid.

In 2030 is bijna één op de vijf inwoners in Zuid 65 jaar of oud er. Het stadsdeel wil zich op die ontwikkeling voorbereiden. Blijft het bij mooie woorden of gebeurt er echt iets?

ZUID – Het aantal ouderen groeit de komende tien jaar hard in het stadsdeel. De verwachting is dat in 2030 achttien procent van de inwoners van Zuid 65 jaar of ouder is. De helft van die ouderen is 75-plusser. Het stadsdeel heeft samen met Werkgroep Ouderen van de Wijkzorgalliantie in kaart gebracht wat er nodig is om prettig en gezond oud te worden in Zuid. Ook is geïnventariseerd welke programma’s en activiteiten er voor ouderen er al zijn in het stadsdeel, en welke nieuwe initiatieven er zijn ontstaan in coronatijd. Het stadsdeel wil alle bestaande en nieuwe activiteiten met elkaar te verbinden, waar nodig overlappingen eruit te halen en kijken wat nog ontbreekt. Een aanzet hiertoe is het uitvoeringsplan ‘Prettig en gezond oud worden in Amsterdam Zuid’. Dit is in te zien op amsterdam.nl.  Bewoners kunnen reageren of ideeën aandragen. Reacties kunnen worden gemaild naar beleidsadviseur Gracia Velland: g.velland@amsterdam.nl.

Dovemansoren

In de praktijk pakken beslissingen voor ouderen overigens nadelig uit. Zo besloot de GVB tram 3 niet meer te laten stoppen op de tramhalte voor seniorencomplex het Amstelhuis aan de Ceintuurbaan. De tram stopt er wel voor het stoplicht, maar de ouderen mogen niet op- of uitstappen. En dat terwijl die tram veel wordt gebruikt voor ouderen die naar het OLVG in Oost moeten. Maar alle bezwaren van de ouderen bleken tegen dovemansoren gericht. Zo werd al eens een petitie gestart met als doel de tramhalte terug te krijgen, deze werd ondertekend door bijna elfhonderd mensen. De gemeente gaf niet thuis.

(Foto: Flickr / JPPM)

Lees ook:

Vanuit Zuid wandelen door groengebied Amstelland

Back To Top
Zoeken