skip to Main Content

Goed idee voor Noord? Laat je horen!

Op de nieuwe website stemvannoord.amsterdam.nl kunnen Noorderlingen heel eenvoudig hun ideeën bij de stadsdeelcommissie onder de aandacht brengen.

NOORD – Barst je van de goede ideeën voor je buurt en wil je die direct delen met het stadsdeel? Sinds de lancering van de website stemvannoord.amsterdam.nl op 29 november is dat appeltje-eitje. Zet gewoon je voorstel op de site en werf zo veel mogelijk stemmen! Andere buurtbewoners kunnen voor of tegen stemmen en argumenten achterlaten. De stadsdeelcommissie ziet alle ideeën, stemmen en argumenten direct, zonder tussenkomst van ambtenaren of procedures. Je hoeft je niet in te houden. Je idee mag overal over gaan. Als je voorstel maar profijt oplevert voor je eigen buurt of het hele stadsdeel. Iedere bewoner kan een idee uploaden op de Stem van Noord en andere buurtbewoners uitnodigen om op het idee te stemmen, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen via Facebook of twitter of door van deur tot deur te gaan. Elke dertig dagen wordt gekeken welk voorstel de meeste stemmen heeft gekregen. Dit idee wordt dan op de agenda van de stadsdeelcommissie gezet en besproken.

Toelichten
Is jouw idee in de eerste dertig dagen nét niet eerste geworden? Geen probleem. Elk idee heeft in totaal negentig dagen de tijd om de meeste stemmen te behalen en uiteindelijk in de vergadering van de stadsdeelcommissie te belanden. Heeft jouw voorstel de meeste stemmen, dan word je uitgenodigd voor die vergadering om het voorstel toe te lichten. Vervolgens neemt het bestuur er een besluit over.

 

[BIJSCHRIFT] In Noord heeft iedereen wat te zeggen

 

 

Back To Top
Zoeken