skip to Main Content

Bruggen en kades in hoge nood

Sexy is het misschien niet, maar niets doen is geen optie. Bruggen en kademuren in Oost en de rest van de stad hebben acuut onderhoud nodig. Onderzoeker Pieter Cloo luidt de noodklok.

NOORD – Omdat het asfalt op diverse plekken is verzakt, laat de gemeente van 8 tot 10 maart de Hartmanbrug asfalteren. Ook de Berlagebrug is dringend aan renovatie toe. En op de Oetewalerbrug staan sinds enkele weken verkeersleiders. De brug is afgesloten voor vrachtverkeer, vanwege de slechte staat van de brug. Uit een recent rapport van extern onderzoeker Pieter Cloo blijkt dat de problemen in Oost niet op zichzelf staan. In opdracht van verantwoordelijk verkeerswethouder Dijksma deed hij research naar het onderhoud van bruggen en kades in Amsterdam. Zijn conclusie: het beheer is de afgelopen decennia verwaarloosd. Het onderhoud weer op niveau krijgen is een hele opgave.

Maatregelen

Een voorbeeld: de stad heeft zo’n 1.600 bruggen en zeshonderd kilometer aan kades. Van de tweehonderd kilometer gemetselde kademuren in de stad is minstens tien kilometer in zeer slechte staat met een verhoogd risico op verzakking. Uit de laatste info van de gemeente blijkt onder meer dat de kademuren die er het slechtst aan toe zijn binnenkort worden vervangen. Waar het onveilig is, zijn maatregelen getroffen. Zo zijn zes bruggen (deels) afgesloten. In het rapport doet Cloo diverse aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat zwaar verkeer moet worden geweerd om de bruggen en kades minder te belasten. Voor een deel was de gemeente daar al mee bezig. Op plekken waar dat nodig is, zal de gemeente verkeer boven de 3,5 ton weren. Nog een actiepunt: voortaan wordt elk jaar 22,5 miljoen euro vrijgemaakt voor vervangingsonderhoud.

Verleden

Dijksma neemt de input van Cloo dus heel serieus. Volgens de Volkskrant onderschrijft zij zijn conclusies. De praktijk uit het verleden vat zij als volgt samen: ,,Onderhoud is niet sexy. Maar het moet natuurlijk wel gebeuren.’’

Back To Top
Zoeken