skip to Main Content

Vrijwilligers in Zuidoost krijgen lintje!

Onderscheiding Voor Twee Inwoners Van Gaasperdam.

Niet één maar twee vrijwilligers van Zuidoost kregen voor hun jarenlange verdiensten voor het stadsdeel een koninklijke onderscheiding. William Clappers en Jan van der Vis zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

ZUIDOOST – Bewoners William Clappers en Jan van der Vis uit Zuidoost zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het tweetal kreeg de koninklijke onderscheiding van locoburgemeester Simone Kukenheim. Clappers en Van der Vis hebben zich jarenlang ingezet voor bewoners van Zuidoost en geven een stem aan Gaasperdam. William was voorzitter van de gehandicaptenvereniging, bestuurslid van een welzijnsstichting, commissielid van een bewonersvereniging en actief lid van Bewonersplatform Gein. In 2005 werd hij bestuurslid van Wijkoverleg Gaasperdam. In de coronaperiode schoot hij de Voedselbank te hulp, zodat iedereen in de buurt genoeg te eten had. Ook organiseerde Clappers disco-avonden voor jongeren, en was hij betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse buurtfeest ‘Fijn in Gein’, de kerstmarkt in woonzorgcentrum Eben Haëzer en de Vrijheidsmaaltijd in buurthuis Gein op 5 mei.

Hart en ziel

Jan van der Vis begon in 2004 na zijn pensioen met het geven van computerlessen in buurthuizen in Zuidoost. Hij verbond nieuwkomers en Amsterdammers bij Stichting Bij de Tijd. Daarnaast verzorgt hij al meer dan tien jaar stadswandelingen bij ’t Gilde en was hij actief bij de Ouderen Adviesraad Amsterdam en bij Wijkoverleg Gaasperdam. Van der Vis zette zich met hart en ziel in om het toekomstperspectief van kwetsbare ouderen te verbeteren. Onder andere op het gebied van wonen, zorg, welzijn, armoedebestrijding én goed en betaalbaar openbaar vervoer.

(Foto: Gemeente Amsterdam)

Lees ook…

Proef in Gaasperdam met ‘etensrestenbak’

Back To Top
Zoeken