skip to Main Content

Sociaal pact moet zelfredzaamheid bewoners vergroten  

Sociaal Pact Moet Zelfredzaamheid Bewoners Vergroten  

Zes partijen hebben zich verenigd in een uniek sociaal pact, waarin de bewoner van Zuidoost centraal staat. Ze willen gelijke kansen creëren, maar moeten eerst enkele hardnekkige problemen aanpakken.

ZUIDOOST  Hoe verbeter je de levenskwaliteit van bewoners in Zuidoost die nu nog ontevreden zijn over hun bestaan? Lokale organisaties als VenzoSwazoom, de BuurtWerkKamerCoöperatie, PBAZO en Dynamo spraken af om samen te werken met kennisinstituut MovisieMet dit ‘sociaal pact’ willen zij bewerkstelligen dat iedereen gelijke kansen heeft. Dat lukt alleen als enkele hardnekkige problemen worden aangepakt, zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitvalEen aantal bewoners geeft aan ontevreden te zijn over het huidige hulpaanbod. Ook geven deze bewoners aan weinig vertrouwen te hebben in (zorg)professionals, beleidsmakers en bestuurdersDe organisaties zouden nog teveel vanuit hun eigen doelstellingen, regels en methodieken werken. Om de behoeften van bewonersscherper in beeld te krijgen, interviewt Movisie duizenden bewoners over hun gewenste toekomst en wat zij denken nodig te hebben om die te realiseren. Op grond van de conclusie van het onderzoek bepalen de professionals hun nieuwe handelswijze.  

Zelfredzaamheid 
De partijen bij het sociaal pact zullen een voorstel neerleggen bij het Stadsdeel. Daarin leggen zij uit hoe zij samen met de bewoners de ‘sociale basis’ in de buurt willen versterken. De sociale basis is de optelsom van sociale verbanden, voorzieningen en bewonersactiviteiten; benodigdheden voor een goede kwaliteit van leven. Als de sociale basis sterk is, hebben bewoners een vangnet als het tegenzit en worden zij indien nodig zo vroeg mogelijk met de juiste hulp in contact gebracht. Op die manier kunnen hulpverleners problemen eerder signaleren en die samen met bewoners oplossen. Daarbij zetten ze ook in op de zelfredzaamheid van de bewoners en die van hun omgeving. 

Back To Top
×Close search
Zoeken