skip to Main Content

Nellestein als spil van de buurt  

Als het aan de gemeente, Ymere en Amsta ligt gaat verzorgingshuis Nellestein een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt.  
 
ZUIDOOST  Nellestein, een verzorgingshuis voor ouderen, is dringend aan vernieuwing toe. Begin deze maand tekenden de verhuurder van het pand aan de Lopikhof (Ymere), de huurder (Amsta) en de gemeente een intentieovereenkomst over de toekomstige invulling van Nellestein. De drie partners willen voorzien in een behoefte van de buurtbewoners; in de komende jaren vergrijst hun wijk. Op initiatief van Ymere onderzoekt een stedenbouwkundige of óp en rónd het tehuis een nieuw en modern zorgcentrum kan worden ontwikkeld, in combinatie met nieuwe woningen én een wijkvoorziening. De stedenbouwkundige gaat hiervoor een plan uitwerken. Dit plan moet een bijdrage leveren aan een verbetering van de leefbaarheid in de buurt. 
 
Haalbaarheidsonderzoek 
Ymere wil nieuwe sociale huurwoningen in het gebied realiseren. Amsta is de beoogde partij voor het nieuwe zorgcentrum, met onder meer voorzieningen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er behoefte is aan een wijkvoorziening, zoeken de partijen daarvoor een nieuwe partner. Volgens de huidige planning kan over circa vier jaar worden gestart met de bouw. Ondertussen wordt gekeken naar tussentijds gebruik van het gebouw. Tijdelijke voorzieningen voor buurtbewoners zijn een optie. 

Back To Top
Zoeken