skip to Main Content

Meer fietsen bij Bijlmer Arena 

Amsterdam krijgt er de komende tijd duizenden fietsparkeerplekken bij. Niet alleen bij CS, maar ook bij Bijlmer Arena krijgt de fiets ‘ruim baan’.

ZUIDOOST – In het nationaal fietsplan van het kabinet wordt voorzien in meer stallingsplekken en extra snelle routes. Overleg met provincies en gemeenten heeft landelijk nu voor 345 miljoen euro aan projecten opgeleverd. Ook in Amsterdam wordt flink geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe stallingen. Zo komt er achter CS een nieuwe fietskelder onder het IJ met ruimte om vierduizend fietsen te parkeren. Een project van ergens tussen de 20 en 25 miljoen euro. In 2030 moeten rond CS 21.500 fietsen buiten het zicht zijn geparkeerd. Behalve in en om CS komen er ook meer stallingsplekken in Zuidoost. De verwachting is dat er bij station Bijlmer Arena 1850 plekken bijkomen. Het gegeven dat de fiets méér ruimte krijgt, sluit aan bij de inhoud van het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 van de Gemeente Amsterdam. ‘Gemakkelijk fietsparkeren’ is daarin een van de pijlers. In het plan staat verder dat de gemeente ernaar streeft om bewoners in Nieuw-West, West en Zuidoost meer te laten fietsen. Gemiddeld kiezen zij voor 27 procent van hun verplaatsingen voor de fiets. Dat moet in 2025 minstens 35 procent  zijn. 

Deelfiets 

In de drie genoemde stadsdelen zijn verschillende initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren. Zo wordt er gewerkt aan een deelfietssysteem om de toegang tot fietsen te vergroten. Daarnaast zal de verbinding tussen Zuidoost en andere delen van de stad worden verbeterd, onder meer door betere bewegwijzering.

Back To Top
Zoeken