skip to Main Content

Kindercommissie aan zet

Kindercommissie Aan Zet

Sinds kort heeft Zuidoost een Kindercommissie. Het comité, dat plannen opstelt voor de eigen omgeving en het stadsdeel, bruist van de ideeën.

ZUIDOOST – Activiteiten met ouderen, een schonere leefomgeving, een nieuwe speeltuin. Tijdens de installatie van de Kindercommissie Zuidoost op 9 januari vlogen de ideeën door de lucht. Het comité bestaat uit twaalf leerlingen van groep 7 van zes basisscholen. De voorzitter van het comité is Whitney Pengel van basisschool De Blauwe Lijn. De kinderen geven gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. De commissie stelt ook plannen op voor de eigen omgeving en het hele stadsdeel. Daarnaast kiezen zij de winnaar van de ‘challenge’. Tijdens deze wedstrijd maakt elk van de zes basisscholen een plan om ‘iets’ te realiseren in het eigen gebied of in Zuidoost, bijvoorbeeld een speeltuinonderdeel of een manier om zwerfafval tegen te gaan. Het winnende voorstel wordt daarna uitgevoerd.

Pilot

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing vindt het belangrijk om de mening van jongeren te horen, want ze zijn betrokken en hebben vaak frisse ideeën. Bovendien doen de kinderen zo belangrijke (sociale) vaardigheden op. Vooralsnog gaat het om een pilot van een half jaar met de scholen De Rozemarn, Shri Laksmi, De Blauwe lijn, De Bijlmerhorst, 16e Montessori en Het Gein. Iedereen is welkom op de vergaderingen van de commissie in het stadsdeelkantoor Zuidoost. De data:13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 29 mei. Steeds van 14.30 tot 17.00 uur.

Back To Top
×Close search
Zoeken