skip to Main Content

Graf in Oude Kerk beschermd

Een graf in de Oude Kerk wordt straks beschermd door een glasplaat. De reden? Door de ligging, onder de toegangspoort, liepen er te veel bezoekers overheen.

CENTRUM – Erfgoedbeschermers hebben voor elkaar gekregen dat een van de oudste graven in de Oude Kerk in de toekomst beter wordt beschermd tegen slijtage. De beschermers van Stichting tot Behoud van de Oude Kerk constateerden dat bezoekers door een poort liepen die precies over een graf heen was geplaatst. De stichting diende een handhavingsverzoek in en het Stadsdeel besloot advies in te winnen bij de dienst Monumenten en Archeologie. Wat bleek? Voor de constructie van de poort was geen vergunning aangevraagd. Ook de gemeente vindt dat de grafzerk (beter) moet worden beschermd. Dit gebeurt op termijn met een ‘thermisch voorgespannen glasplaat op oplegblokjes van siliconenrubber over de grafzerk’. Voordat dit is gerealiseerd wordt het graf beschermd met een loopmat.

Kunstmanifestaties

Verspreid over de hele Oude Kerk liggen grafzerken in de vloer. Het gebouw doet alleen op zondag nog dienst als godshuis. De rest van de week worden er kunstmanifestaties gehouden. Bij de kerk is ook een koffieschenkerij. Stichting tot Behoud van de Oude Kerk denkt dat de kernwaarden van de oudste kerk van Amsterdam (1306) hierdoor in de knel komen. Deze stichting werpt zich op als waakhond van het erfgoed en wil dat de Oude Kerk zijn functie als levende geloofsgemeenschap zal  behouden.

Back To Top
Zoeken