skip to Main Content

Gaat gemeente sociale huurwoningen kopen?

Vorig Jaar Werden In Noord 260 Sociale Huurwoningen Verkocht.

De gemeente overweegt sociale huurwoningen te kopen om te voorkomen dat ze in de vrije sector belanden. Vorig jaar werden in Noord 260 sociale huurwoningen verkocht en dat terwijl er heel veel behoefte aan is.

NOORD – Om woningen te kunnen bouwen, verkopen woningcorporaties sociale huurwoningen. Vorig jaar werden bijna duizend woningen verkocht, waarvan 260 in Noord. Woonwethouder Laurens Ivens wil voorkomen dat sociale huurwoningen door woningcorporaties worden verkocht en doet onderzoek of het voor de gemeente mogelijk is om die woningen over te nemen, want ze wil het aantal betaalbare woningen, met een maximale maandhuur van €750, op niveau houden. Dat blijkt lastig. In de periode 2011 tot en met 2019 is dit type woningen met een kleine twintigduizend gedaald. Aan het plan van Ivens zitten wel haken en ogen. Zo is Ivens bang voor discussies over ongeoorloofde staatssteun en drukt de aankoop van woningen erg op de financiën van de gemeente. De schuldenlast kan hierdoor sterk stijgen. Toch vindt de wethouder het onderwerp belangrijk genoeg om ernaar te kijken. ,,Corporaties zijn in het leven geroepen om de sociale huursector te verzorgen. Als dat niet lukt, dan zullen we bereid moeten zijn moeilijke stappen te zetten”, aldus Ivens.

Verhuurdersheffing
Het blijft voorlopig overigens bij een onderzoek. Wethouder Ivens laat het uiteindelijke besluit sterk afhangen van het kabinet. Als het volgende kabinet besluit een verhuurdersheffing niet af te schaffen, dan wordt kopen van huizen een serieuze optie. De gemeente heeft met woningbouwcorporaties afgesproken jaarlijks 2.500 woningen bij te bouwen, en zo min mogelijk te verkopen. Vorig jaar werden een kleine 2.300 woningen gebouwd. De wachttijd voor een sociale huurwoning is vijftien jaar.

(Foto: Stadsarchief Amsterdam / Martin Alberts)
Back To Top
Zoeken