skip to Main Content

De buurt in met Rochdale

Woningcorporatie Rochdale organiseert een symposium over leefbaarheid en neemt deelnemers ook meteen mee de Van Deysselbuurt in. Daar zijn nu allerlei projecten gaande.

NIEUW-WEST – Rochdale en woningcorporatiekoepel Aedes houden op 13 februari in het Tuinstadhuis op Plein ‘40-‘45 een symposium over ‘Samen Werken aan sterke buurten’. Focus ligt op de achteruitgang van de leefbaarheid in de armste wijken van Nederland. In de stad wordt de tweedeling tussen rijke en arme buurten steeds groter, zo merken corporaties, welzijn- en zorgaanbieders en maatschappelijk dienstverleners dagelijks. Er is een directe relatie tussen een toename van bewoners in een kwetsbare situatie en de verslechtering van de leefbaarheid, zo wordt gemeld bij de aankondiging van het symposium. De deelnemers gaan zich buigen over wat nodig is om deze buurten sterker te maken. Na een plenaire discussie gaan de deelnemers Nieuw-West in om te kijken op plekken waar het wél goed gaat. Ze gaan naar Cascoland om te kijken wat zij doen met Community of Care en de Eendagszaak. Rochdale heeft gevraagd of Cascoland in de Van Deysselbuurt kan helpen de leegstaande winkelpanden en de openbare ruimte kan ‘heractiveren’. De ambitie is om er een sociale ondernemersstraat van de maken.

Sociaal spreekuur

Op het Buurtpunt horen deelnemers hoe Rochdale, het Stadsdeel en maatschappelijke organisaties een huisbezoekenprogramma en een sociaal spreekuur runnen. Hier kunnen bewoners terecht met vragen over bijvoorbeeld werk, geldzaken, gezondheid of opvoeden. Ook kunnen medewerkers van het buurtpunt helpen met het invullen van formulieren. Verder zit Rochdale er ook elke week voor vragen van bewoners over de op handen zijnde renovatie van de Van Deysselbuurt.

De Broodoven

De middag eindigt in de Social Garden met studenten van Vooruit, een project waarbij studenten in ruil voor woonruimte helpen bij maatschappelijke projecten in de buurt, zoals sporten met kinderen en helpen met huiswerk. Er is dan ook aandacht voor programma’s voor het versterken van vrouwen en het project De Broodoven.

Back To Top
Zoeken