skip to Main Content

Appartementen Amsterdam-Noord

Jasmijnstraat, Anemoonstraat, Begoniastraat, Meidoornweg en -plein. Dit tuindorp was de eerste grote stadsuitbreiding in Noord. De woningen, ontworpen door architect
Van der Pek, zijn gebouwd tussen 1920 en 1930. Het woningbouw-
project werd opgezet om de hoofdstedelijke woningnood aan te pakken.
De hele wijk is beschermd stads-en dorpsgezicht. Woningbouwvereniging Ymere heeft daarom in nauw overleg met Monumenten & Archeologie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit overlegd hoe en op welke wijze de buitenschil van de woningen op te knappen. Maar daar bleef het niet bij. De panden hebben een nieuwe fundering gekregen, de kap is geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen.  Binnen zijn de woningen compleet gestript, waarna ze met inspraak van de bewoners opnieuw zijn ingedeeld. De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming. Het energielabel is A, dat was voor de renovatie nog G.

Stemmen!

Last but not least is project De Blauwe Engel, de 35 woningen aan de Nieuwendammerkade waarvan het eigen terrein is opengesteld en de speelplek aan de haven voor iedereen toegankelijk is. Wie zijn stem wil uitbrengen, kan dat tot en met 29 oktober doen op: amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs.

Back To Top
Zoeken