skip to Main Content

West wil ‘bouwwoede’ beteugelen 

Stadsdeel West gaat op 1 februari in drie buurten een vergunningplicht invoeren voor het plaatsen van bouwobjecten als dixies en containers. 

WEST – De vergunningplicht voor het plaatsen van bouwobjecten zal gelden voor de Vondelbuurt, Helmersbuurt en Overtoomse Sluis. Het Stadsdeel hoopt dat bouwprojecten hierdoor minder parkeerplaatsen in beslag gaan nemen. Verder moeten eigenaren die verbouwen verplicht een bouwbord plaatsen bij het project met daarop informatie over lengte en duur. Nu kan iedereen een zogenaamde objectvergunning nog gratis online regelen. Straks moet de aanvrager dat persoonlijk doen bij het Stadsloket. Door de invoering van de vergunningplicht wil het Stadsdeel invloed uitoefenen op de aantallen objecten en de duur van plaatsing. Het tarief voor de objectvergunning wordt in de pilotgebieden €236. Doordat de exacte plaats van de objecten straks bekend is, kan er ook beter worden gehandhaafd. ,,De maatregelen dwingen aannemers beter te plannen”, laat het Stadsdeel weten. In de huidige situatie staan er vaak al containers vóór met de bouwactiviteiten is gestart. Ook is voor bewoners veelal onduidelijk hoe lang een project duurt. Daar moet het verplichte bouwbord verandering in brengen.  

,,Bepaalde drempels”
Het Stadsdeel komt met de maatregelen na inspraakbijeenkomsten waaruit bleek dat bewoners veel last hebben van verbouwende buren. De klachten betroffen lawaaioverlast en bezette parkeerplaatsen door containers. ,,Met dit experiment kunnen we onderzoeken of bepaalde drempels die we opwerpen een positief effect hebben op de leefbaarheid in de stad”, aldus bestuurder Melanie van der Horst.

Back To Top
Zoeken