skip to Main Content

Verhuist de raamprostitutie naar de Sporendriehoek?

Het Nieuwe Prostitutiecentrum Is Gepland Tussen De Treinstations CS, HS En NOI.

Verhuist de raamprostitutie uit de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat naar een prostitutiecentrum in de zogeheten Sporendriehoek? Er is nog niets zeker…

DEN HAAG – Er heeft een haalbaarheidsstudie plaatsgehad naar de mogelijke verplaatsing van de raamprostitutie in de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat naar een prostitutiecentrum met tweehonderd kamers in de Sporendriehoek. Dat heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan mede op basis van de wensen van de sekswerkers, inclusief de inrichting van een openbaar en sociaal veilig gebied. Een groot deel van de kosten is nog niet duidelijk, zoals die van het sluiten van de huidige straten, het beter bereikbaar maken van het gebied en de aanleg van parkeerplaatsen. Daarmee zijn flinke bedragen gemoeid, omdat er ook een nieuwe tunnel naar de Sporendriehoek moet worden aangelegd. Om dat kostenplaatje in beeld te krijgen, is nog zeker een half jaar nodig.

Draagvlak

Verplaatsing naar het terrein tussen de treinstations CS, HS en NOI (rand Binckhorstlaan / bij Schenkviaduct/ ten noorden van Lekstraat) is pas echt mogelijk als dit daadwerkelijk tot een verbetering van de veiligheid en de gezondheid van sekswerkers leidt en de nieuwe locatie draagvlak heeft onder sekswerkers en hulpverleners. De belangrijkste wensen van de sekswerkers zijn: het tegengaan van misstanden en uitbuiting, het bevorderen van eerlijke beloningen, het realiseren van veilige en gezonde werkplekken voor alle vormen van sekswerk en zorgen dat alledaagse diensten (zoals het regelen van geldzaken) voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Dialoog

,,Een definitief besluit over verplaatsing van de raamprostitutie is nu nog niet mogelijk”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal. ,,Ons plan is om voor de zomer de randvoorwaarden voor de mogelijke verplaatsing definitief te hebben. Parallel moeten dan óók de contouren zichtbaar worden van wat wij van plan zijn in de huidige gebieden van Doubletstraat en Rivierenbuurt. Tegelijk zetten wij onze dialoog voort met omwonenden en ondernemers, zowel in het huidige als beoogde gebied.”

(Foto: Peter Zoetmulder)

Lees ook:

De kijk van Anna van ’t Hek op prostitutie

Back To Top
Zoeken