skip to Main Content

Uitgever: City is onafhankelijk en geworteld in de stad

Uitgever: City Is Onafhankelijk En Geworteld In De Stad

Bert Geefshuizen van Uitgeverij HAH Retail heeft donderdag 12 juli de raadscommissie Verkeer Vervoer van Luchtkwaliteit, Water, Duurzaamheid en Circulaire Economie de lancering van het nieuwe huis-aan-huisblad City toegelicht in het Amsterdamse Stadhuis.

,,Dank voorzitter voor de mogelijkheid om de lancering van het nieuwe huis-aan-huis krant City vandaag aan uw commissie toe te lichten.

Dat doe ik graag om mogelijke zorgen en misverstanden bij u weg te nemen.

Want City is in de allereerste plaats een huis-aan-huisblad, dat zo veel mogelijk Amsterdammers wil bereiken met boeiende verhalen over de stad, met columns, met interviews, met lokaal nieuws, met vier stadsdeeledities voor Noord, Centrum Zuid, Oost en West en met een wekelijkse pagina over duurzaamheid.

City is geworteld in de stad, wordt gemaakt door vier onafhankelijke Amsterdamse journalisten en City houdt zich uiteraard aan de regelgeving in de gemeentelijke verordening.

De markt voor lokale journalistiek en de exploitatie daarvan kan nieuwe initiatieven als City goed gebruiken. Én het concept van City vertegenwoordigt bovendien economische waarde waardoor het voor adverteerders aantrekkelijk is om via City de Amsterdammers met hun eigen nieuws te bereiken.

In een gezonde markteconomie is het logisch dat ondernemers hun uiterste best doen om in het concurrentieveld de continuïteit van hun bedrijf en de werkgelegenheid te waarborgen. Dat draagt bij aan een vitale economie in de stadswijken en dat geeft City ook bestaansrecht.

City heeft een papieren oplage van 318.000 kranten, maar dat is nog altijd minder dan het eigen huis-aan-huis blad van de gemeente Amsterdam dat wordt bezorgd bij 500.000 Amsterdammers. Dus ook bij Amsterdammers met nee/nee-stickers.

Door een van uw leden wordt beweerd dat City zou bijdragen aan papierverspilling.

Het tegendeel is echter waar. City wordt gedrukt op 100% gerecycled papier en de krant vertegenwoordigt zoals gezegd een significante economische waarde.

Onze uitgeverij en het bedrijfsleven willen uiteraard een dialoog hoe de papierinzameling, waar Amsterdam ver achterblijft bij het landelijk gemiddelde, kan worden verbeterd. 85% van Nederland zamelt oud papier in. In Amsterdam doet slechts 40% van de Amsterdammers hieraan mee.

En bovendien – het moet mij van het hart – heeft de Reclame Code Commissie in een uitspraak 15 mei 2018 vastgesteld dat de stellige bewering van de gemeente Amsterdam in een brief van 18 december 2017 aan alle Amsterdammers dat er jaarlijks 6000 bomen zouden worden bespaard door de foldermaatregel in strijd is met de Milieu Reclame Code. De Amsterdammers zijn uitgerekend door de gemeente zelf feitelijk onjuist geïnformeerd.

Tot slot.

City is een gratis huis-aan-huisblad en City is dus geen slimmigheidje of een foefje. Destijds is al gewaarschuwd dat er een ‘waterbedeffect’ zou ontstaan: nieuwe betekenisvolle initiatieven, en in dit geval een journalistieke innovatie, zouden het gevolg zijn van de foldermaatregel.

Voor City telt dat onafhankelijkheid en de vrijheid van meningsuiting, een democratisch recht in onze samenleving, voorop staan. We zijn ook verheugd dat voorlichters van de gemeente Amsterdam inmiddels aan onze redactie hun persberichten sturen.

En ja, als u de discussie wilt terugbrengen naar het tellen van het aantal pagina’s in de huis-aan-huisbladen: De Echo editie Oost telde afgelopen week 5 redactiepagina’s en City had er inderdaad 6.

Ik dank u voor uw aandacht.”

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken