skip to Main Content

Toekomst visie voor het Westerpark

De gemeente heeft een toekomstvisie opgesteld voor het Westerpark. Dit gebeurde in het licht van de plannen voor Haven-Stad waar duizenden nieuwe woningen komen. De nieuwe bewoners zijn straks aangewezen op het park en het gebied eromheen voor recreatie, sport en rust.

WEST – De gemeente heeft plannen gemaakt voor onder meer Oud-Sloterdijk, de volkstuinen,  Westergas en het groengebied rondom begraafplaats Sint Barbara. Een van de plannen is bijvoorbeeld een alternatief voor de doorgaande weg bij het dorp Sloterdijk. Ook zouden de volkstuinparken niet meer alleen voor tuinders, maar ook meer voor bezoekers moeten worden opengesteld. De plannen zijn ontstaan na een onderzoek naar de huidige groenverdeling in het park. Daarvoor heeft de gemeente overleg gevoerd met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De visie is opgesteld rond een aantal thema’s, zoals ecologie, recreatie, bereikbaarheid en afval. Er komen meer herkenbare park-entrees, nieuwe boombeplanting en extra wandel- en fietspaden. Tot en met 23 mei kunnen bewoners hierover hun mening geven. Zo is er op 9 mei om 19.00 uur een inspraakbijeenkomst in Het Schip aan de Oostzaanstraat.

Inspraakperiode
Wie niet in de gelegenheid is om aanwezig te zijn bij de inspraakbijeenkomst, kan op allerlei andere manieren zijn of haar zienswijze kenbaar maken, bijvoorbeeld via een brief of mail aan het Stadsdeel of door een afspraak te maken op het stadsdeelkantoor. Na de inspraakperiode komt er een Nota van Beantwoording. Die is naar verwachting in juni van dit jaar klaar. De documenten gaan eerst naar het College en dan naar de gemeenteraad. De nota over het Westerpark is te vinden de website van de gemeente onder de titel ‘Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark’

Back To Top
Zoeken