skip to Main Content

Stadsdeel in gesprek over afval

Stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel wil met verschillende partijen in een aantal buurten in gesprek gaan over het afval. West is namelijk het smerigste stadsdeel van Amsterdam.

WEST – Stadsdeel West is het meest vervuilde stadsdeel. Het bestuur wil daar zo snel mogelijk verandering in aanbrengen. Bestuurder Jeroen van Berkel wil, onder de noemer Vuilnisvrij West, de komende maanden rondetafelgesprekken voeren met bewoners, containeradoptanten, ondernemers, scholen, vuilnismannen, reinigers en handhavers. Van Berkel hoopt te komen tot slimme oplossingen voor een schonere buurt. Hij is echter niet op zoek naar het Ei van Columbus, maar na praktische oplossingen. ,,Om per wijk te bekijken wat er nodig is om het afvalprobleem op te lossen. Voor de ene buurt is dat het plaatsen van een extra container, voor een andere buurt is het misschien zinvoller om op een andere tijd te vegen.”

Hardnekkig

Driekwart van de bewoners van West geeft zijn buurt een onvoldoende wat betreft de hygiëne op straat. Daarom wil de stadsdeelcommissie dat het Dagelijks Bestuur van het terugdringen van afval prioriteit maakt. Het probleem is hardnekkig. Vorig jaar wilde het Stadsdeel het afvalprobleem nog te lijf gaan met afvalcoaches. Zij gingen onder andere bij de Laan van Spartaan, de Da Costabuurt en Chassébuurt van deur tot deur met bewoners in gesprek om ze erop te wijzen op de juiste dagen het grofvuil buiten te zetten.

Back To Top
Zoeken