skip to Main Content

Sociale huurwoning schaars in Centrum!

CENTRUM – Aan het schreeuwende tekort aan sociale huurwoningen in het stadsdeel Centrum komt voorlopig geen einde. De daling is weliswaar gestuit, maar het aanbod van betaalbare woningen in Centrum blijft tot in de verre toekomst beperkt.

In het stadsdeel Centrum ligt het percentage ‘sociale huur’ flink onder de 35 procent die de gemeente nastreeft. In Centrum West is dat 25 procent en in Centrum Oost 28 procent. 

De situatie werd de afgelopen jaren verslechterd doordat woningbouwcorporaties en particuliere eigenaren in hoog tempo huurwoningen van de hand deden. Dat maakt het toch al schaarse aanbod van sociale huurwoningen in Amsterdam Centrum nog magerder. Het betreft woningen met een huur van maximaal  €710,68 per maand (prijspeil 2018). 

De gemeente Amsterdam hanteert voor de gehele stad een ondergrens van 162.000 huizen in de sociale huursector en dat aantal dreigde mede door de terugloop in Amsterdam Cen-trum de afgelopen jaren snel in zicht te komen

Uit het gemeentelijke rapport ‘Wonen in Amsterdam’ dat begin dit jaar werd gepubliceerd, blijkt dat de kloof tussen sociale huur en de vrije sector nog steeds aanzienlijk is. Wie voor een sociale huurwoning in aanmerking wil komen, mag geen hoger belastbaar inkomen hebben dan €36.798 

(prijspeil 2018) per jaar. 

Dit betreft het gezamenlijke inkomen van de hoofdbewoner en diens partner of medehuurder. De vraag naar betaalbare woningen is groot en het aanbod is klein. 

Een eerdere versie van het rapport ‘Wonen in Amsterdam’ dat twee jaar geleden werd uitgebracht, schudde de bestuurders wakker. Bij ongewijzigd beleid dreigde het aantal beschikbare huurwoningen in stadsdeel Centrum nog verder te dalen. In een poging het tij te keren en de stad ook toegankelijk te houden voor mensen met een smallere beurs, maakte de gemeente afspraken met woningcorporaties en de huurdersvereniging om een verdere daling in onder andere stadsdeel Centrum tegen te gaan. 

Met succes, want onlangs maakte de  gemeente bekend dat het aantal sociale huurwoningen het afgelopen jaar nauwelijks verder is afgenomen. Vorige maand benadrukte burgemeester Halsema nog: ,,Dat er geen sociale voorraad meer verkocht gaat worden en naar de vrije sector gaat.” De coalitiepartijen zijn eensgezind en ambitieus. Zij streven naar een productie van 2.500 sociale huurwoningen per jaar.

Back To Top
Zoeken