skip to Main Content

Omwonenden tóch tevreden met Westerpark!

Het Westerpark krijgt van deelnemers aan een buurtenquête een dikke voldoende. Toch vindt de helft van de ondervraagde omwonenden dat er te veel evenementen zijn en dat het te druk is…

WEST – Bewoners waarderen de omgeving van het Westerpark. Ze geven er een 8,3 voor. Dit blijkt uit de buurtenquête die eind 2018 is gehouden onder omwonenden van het park. Ze werden gevraagd naar gebruik en waardering van het park en of ze overlast ervaren. Het Stadsdeel houdt deze enquête bijna jaarlijks. Deze keer was de aanleiding de notitie ‘Westerpark in Balans’ waarin het stadsdeelbestuur stelt dat de overlast die bewoners ervaren van evenementen in het park omlaag moet. Doordat het park zo populair is, gaan leefbaarheid en kwaliteit omlaag. Ook wordt er flink gemopperd over vervuiling. Het Stadsdeel wil de balans terugbrengen. Onder de 908 respondenten recreëert de helft wekelijks of vaker in het park. Een grote meerderheid van hen is tevreden met het horeca-aanbod. Driekwart is tevreden met de voorzieningen. Wel vindt bijna de helft dat er teveel evenementen zijn. Daarentegen vindt ook bijna de helft het aantal evenementen voldoende. En de meerderheid is tevreden of neutraal over het type evenementen dat in het park plaatsvindt. Het Stadsdeel ziet ook verbeterpunten naar aanleiding van het onderzoek. Degenen die ontevreden zijn met de evenementen, vinden deze te commercieel, grootschalig, eenzijdig en ze vinden dat het er teveel zijn. Een kwart van de ondervraagden zou meer aanbod willen zien op het gebied van kunst, cultuur, natuur en de buurt. Verder zou een derde van de respondenten meer waterkraantjes, bankjes en rustzones hebben in het park.

Meer regie

Inmiddels is een programmaraad voor het park aan de slag gegaan. De raad stelde een lijst op van bijna honderd verbeterpunten. In deze programmaraad zitten omwonenden, ondernemers en culturele instellingen. Het Stadsdeel heeft geld toegezegd en belooft meer regie op het park. Hoe andere bewoners van West (en Amsterdam) hun stadsdeel beoordelen, leest u elders in deze CITY.

Back To Top
Zoeken