skip to Main Content

Mogelijk verbod Airbnb Kinkerbuurt 

De nieuwe huisvestingsverordening van het college, zou gevolgen kunnen hebben voor Airbnb in de Kinkerbuurt. 

Het college van B en W is met een voorstel gekomen voor een nieuwe huisvestingsverordening die in 2020 zou moeten ingaan. Daarin is opgenomen dat vakantieverhuur van particuliere woningen tot dertig dagen nog wel mag, maar dat die in bepaalde buurten verboden kan worden. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de Kinkerbuurt, waar Airbnb en andere vakantieverhuur van particuliere woningen op voorspraak van de gemeenteraad verboden zou worden.  

Meerderheid
Eind vorig jaar diende de PvdA in de gemeenteraad al een motie in voor een vakantieverhuurverbod in onder meer de Kinkerbuurt, postcodegebied 1012 (De Wallen) en de Haarlemmerbuurt. De motie haalde toen een meerderheid. Of het verbod inderdaad voor deze buurten gaat gelden, hangt af van een onderzoek dat de gemeente gaat doen naar de overlast die bewoners ervaren van Airbnb. 

Voorrang
In de verordening is ook opgenomen dat onderwijzers en verplegers voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Ook worden er maatregelen genomen tegen de overlast door de toegenomen ‘verkamering’ van woningen in de stad. Voor een vergunning voor kamerverhuur moeten panden voldoen aan geluidseisen en moet er in de woning een gemeenschappelijke ruimte zijn van op z’n minst 11 vierkante meter. 

Back To Top
Zoeken