skip to Main Content

Meer kunst en cultuur voor jeugd van Zuidoost

Jeugd In Zuidoost Moet Meer In Aanraking Komen Met Kunst En Cultuur.

Kinderen en jongeren vanaf vier jaar uit Zuidoost gaan meer mogelijkheden krijgen om aan activiteiten voor kunst en cultuur in hun wijk mee te doen. Daarvoor is project Bijlmer Talent On Stage opgezet.

ZUIDOOST – Het initiatief ‘Bijlmer Talent On Stage’ komt van welzijnsorganisaties Untold, Incluze en Swazoom Welzijn. De drie stichtingen delen een gezamenlijke visie, namelijk dat Kinderen en jongeren vanaf vier jaar uit Zuidoost meer betrokken moet worden bij activiteiten op het gebied van kunst- en cultuur in hun stadsdeel. Door deze activiteiten op verschillende plekken aan te bieden, daar waar deze doelgroep aanwezig is, wordt het toegankelijker en laagdrempelig gemaakt. De drie stichtingen denken elkaar goed aan te vullen. Untold is gericht op kunst & cultuur en empowerment. Incluze wil burgers inspireren tot het nemen van de eigen regie over hun leven. Swazoom Welzijn heeft een grote doelgroep in deze leeftijdscategorie en is in staat deze jongeren te bereiken.

Maatschappelijke participatie

Met ‘Bijlmer Talent On Stage’ willen de drie organisaties de doelgroep nog meer in hun kracht zetten waardoor de eigen verantwoordelijkheid toeneemt en bijdraagt aan maatschappelijke participatie in het algemeen. Kunst- en cultuurparticipatie verbindt. Project Bijlmer Talent On Stage wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Wie zich wil aanmelden kan terecht bij één van de drie organisaties: untold.nl, incluze.nl en swazoom.nl.

(Foto: Swazoom Welzijn)

Lees ook…

Miljoeneninverstering in Amsterdamse Poort

Back To Top
Zoeken