skip to Main Content

Het Schip in het teken van ‘Bergen NH’

Op de binnenplaats van Museum Het Schip staan vanaf 19 mei de bijzondere insectenhuisjes van Bastiaan Meijer.

WEST – Kunstenaar Bastiaan Meijer liet zich voor zijn keramieken insectenhuisjes inspireren door de villa’s in Park Meerwijk in het plaatsje Bergen in Noord-Holland. Bergen was rond 1900 een trekpleister voor kunstenaars die zich aangetrokken voelden door het duinlandschap en de zee. Bovendien waren toenmalig burgmeester Van Reenen en zijn vrouw groot kunstliefhebbers, dus kunstenaars waren meer dan welkom. Meijer baseert zijn huisjes van keramiek op bestaande architectuur. Door heel Nederland staan al meer dan duizend van deze kunstwerken. Insecten vinden er een perfecte schuil- en broedplaats. Zo’n huisje is dus behalve mooi, ook nog goed voor de insectenstand in de stad.

Ter inspiratie
Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling, is op zondag 19 mei om 15.00 uur een lezing van Amsterdamse School-deskundige Jan Tromp over het villapark in Bergen, die voor Meijer ter inspiratie dienden. Tromp vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het bijzondere Park Meerwijk en de ontwikkelingen in de laatste honderd jaar. Op zijn website jantromp.nl is er meer over te lezen. Museum Het Schip ligt aan de Oostzaanstraat 45. Kijk voor meer informatie op hetschip.nl.

Back To Top
Zoeken