skip to Main Content

Betaalbaar wonen in Den Haag Zuid-West

Betaalbaar Wonen In Den Haag Zuid-West

DEN HAAG – Er is grote vraag naar betaalbare woonruimte. Dankzij nieuwbouwproject De Schaloen in Moerwijk neemt het aantal sociale huurwoningen toe. De huidige bewoners kunnen straks terugkeren in de nieuwbouw. De middenhuur-woningen zijn aantrekkelijk voor mensen met midden-
inkomens en doorstromers vanuit socialehuur.

De gemeente, woningcorporatie Staedion en woningontwikkelaar Sustay hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend om dit project te realiseren. Het plan wordt in twee fasen gebouwd, waarbij de eerste fase naar verwachting midden 2023 wordt opgeleverd. 

Klankbordgroep
De bewoners en andere partijen uit de omgeving zijn actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen. Een klankbordgroep van bewoners heeft meegedacht met de plannen. Verder zijn er spreekuren in de wijk georganiseerd.

De bewoners zijn tevreden over het verloop van de herhuisvesting en het verloopt volgens planning. Dit najaar wordt er nog een bijeenkomst voor bewoners en de omgeving georganiseerd. Bewoners die willen terugkeren zullen intensief worden begeleid.
Verantwoordelijk wethouder Martijn Balster: ,,Den Haag heeft een grote ambitie op het gebied van wonen. We bouwen vierduizend nieuwe woningen per jaar, met oog voor de betaalbaarheid. Met deze overeenkomst zetten we weer een stap om deze ambitie te realiseren. We investeren niet alleen in een fiks
aantal betaalbare woningen, maar ook in een prettige buitenruimte met veel groen en speelgelegenheid.”

Back To Top
×Close search
Zoeken