skip to Main Content

Stadsdeel verwerpt 30 km-zone Valkenburgerstraat 

Stadsdeel verwerpt 30 Km-zone Valkenburgerstraat 

De mensen die op de corridor Weesperstraat-Valkenburgerstraat de maximumsnelheid verlaagd wilden zien, van vijftig naar dertig kilometer per uur, hebben bij het stadsdeelbestuur bot gevangen. 

CENTRUM – In een memo aan de Stadsdeel Commissie maakt GroenLinkser en stadsdeelbestuurder Micha Mos duidelijk dat het voorstel om de maximumsnelheid in de corridor Weesperstraat-Valkenburgerstraat van vijftig naar dertig kilometer per uur te brengen voorlopig luchtfietserij is. Mos deelt wel de zorgen over de situatie op de Weesperstraat, maar zet in op maatregelen die moeten leiden tot ‘grote afname van de hoeveelheid verkeer’. Zijn ambitie is zelfs het aanleggen van een zogenaamde knip. Pas daarna zou invoering van de dertig kilometermaatregel weer ter sprake kunnen komen. ,,Die optie wordt op dit moment niet als wenselijk gezien omdat het in de huidige situatie leidt tot een afname van leefbaarheid en een vergroting van de luchtvervuiling in de directe omgeving en in de omliggende buurten”, aldus Mos in zijn schrijven. ,,De doorstroming zal minder zijn en het autoverkeer zal bij opstopping deels verplaatsen naar andere routes door de binnenstad. Met het instellen van een dertig kilometer/uur-regime op de Weesperstraat-Valkenburgerstraat zal de leefbaarheid en luchtkwaliteit aan deze route en in omliggende buurten waarschijnlijk verslechteren. Voor de verdere effecten moet gekeken worden naar mogelijk alternatieve routes. Op dit moment is de route naar stadsdeel Noord via de A10 komend vanuit bijvoorbeeld Amstelstation, Ring Zuid of A2, circa vijf tot tien minuten sneller dan via de Wibaut-as. We zien dan ook dat een zeer beperkte hoeveelheid verkeer de Wibaut-as gebruikt voor een dergelijke grote doorsteek.” 

Back To Top
×Close search
Zoeken