skip to Main Content

Zorgaanbieders luiden noodklok ouderenhuisvesting!

Er Is Binnen Twintig Jaar Meer Ouderenhuisvesting Nodig.

Volgens verschillende zorgaanbieders uit de regio komen er problemen met ouderenhuisvesting. Haarlem lijkt zich al voor te bereiden. De gemeente bouwt tot 2040 zesduizend gelijkvloerse woningen.

HAARLEM – Er is een groot probleem ten aanzien van de huisvesting voor zorgbehoevende ouderen in de regio Kennemerland. Zorgaanbieders luiden de noodklok om het dreigende tekort af te wenden. De gezamenlijke zorgorganisaties in de regio beschikken over 4.670 woningen voor mensen die intensieve verpleging of verzorging vanuit de Wet langdurige zorg hebben. Binnen twintig jaar zal dit aantal echter te weinig zijn. Naar verwachting zijn er in 2040 rond de 2.300 woningen meer nodig. Eduard van Bockel, bestuurder van Sint Jacob, is bezorgd: ,,We stevenen af op een groot tekort aan geschikte woonzorgplekken voor ouderen in 2040. Dit is een maatschappelijk probleem dat de zorgorganisaties niet alleen kunnen oplossen, maar waarbij een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen cruciaal is.” Met betrokken partijen bedoelt van Bockel de zorgaanbieders, gemeenten in de regio, woningcorporaties en financiers. Voor de zorgaanbieders ligt er nog een ander probleem. Zij moeten de komende jaren investeren in de huidige locaties. Ouderen vragen steeds zwaardere zorg en de eisen voor de zorg zijn veranderd. Niet alle locaties zijn daar goed voor ingericht.

Woonvisie

In het concept woonvisie van Haarlem staat beschreven dat de gemeente een woningaanbod wil realiseren dat meer past bij de behoefte van mensen. Senioren zijn daarbij expliciet benoemd. Zo komen er tot 2040 zesduizend gelijkvloerse woningen bij, waarvan de helft al in 2030 gerealiseerd moet zijn.

(Foto: Flickr / Bas Bogers)
Back To Top
Zoeken