skip to Main Content

Winkelen in de De Kameleon, hoe nu verder..?

Er Is Behoefte Aan Een Meer Divers Winkelaanbod In Winkelcentrum De Kameleon.

Meer horeca, diversiteit en buurtgericht. Dat zijn belangrijke aanbevelingen voor winkelcentrum De Kameleon. Onlangs was er een bijeenkomst over de K-buurt.

ZUIDOOST – Hoe ziet de toekomst eruit van winkelcentrum De Kameleon? Onlangs was er een bijeenkomst van Hart voor de K-buurt over het ‘K-midden cocreatie traject’. Dit is een traject waarin eindgebruikers (bewoners en ondernemers) een centrale rol spelen van begin tot eind. Ook Romeo Jagroep, voorzitter van winkeliersvereniging De Kameleon was hierbij aanwezig. Met hem werd gesproken over het belang van het winkelcentrum en de uitdagingen om het winkelcentrum te behouden in deze tijd van online winkelen. Naar voren kwam dat horeca een belangrijke rol kan innemen in het winkelcentrum. Op 1104enzo.nl staat dat de verwachting is dat aantrekkelijke horeca een positief effect kan hebben voor de winkels daar omheen. Ook kwamen de partijen tot de conclusie dat er meer diversiteit in het winkelaanbod moet zijn, zoals bijvoorbeeld een fietsenmaker.

Zwerfwinkelkarren

Het K-midden cocreatie traject is een samenwerking tussen de gemeente en de buurt. Dit traject is opgestart om samen met de buurt te gaan kijken hoe de K-buurt verder ontwikkeld kan worden. Het gaat dan niet alleen om het winkelaanbod, maar ook over het verkeer, parkeerproblemen en bijvoorbeeld zwerfwinkelkarren. Hart voor de K-buurt heeft in dat proces een belangrijke rol. Al sinds 2019 worden verbeteringen die deze organisatie heeft aangedragen stapsgewijs door de gemeente uitgevoerd. Ook worden er door Hart voor de K-buurt plannen gemaakt voor bouwprojecten in de omgeving Karspeldreef.

(Foto: Citynieuws)

Lees ook:

Binnenkort krijgt de Venserpolder een buurtrechter!

Back To Top
Zoeken