skip to Main Content

Wie wil voorlezen in Oost?

De VoorleesExpress is op zoek naar vrijwilligers in Oost die wekelijks bij een gezin in de eigen buurt willen voorlezen.

 

OOST – Welk kind vindt het nu niet heerlijk om te worden voorgelezen? Het is niet alleen een gezellig rustpunt op de dag, maar bevordert ook de woordenschat en taalvaardigheid. Maar sommige ouders kunnen hun kind niet goed helpen met taal en lezen, bijvoorbeeld omdat ze laaggeletterd zijn.

Om te voorkomen dat deze kinderen een taalachterstand oplopen, koppelt de VoorleesExpress hen aan een vaste vrijwilliger. Deze komt een halfjaar lang wekelijks bij het kind thuis om voor te lezen, taalspelletjes te doen en in overleg met de ouders te bekijken hoe leesplezier een vaste plek in het gezin kan krijgen. De VoorleesExpress bestaat tien jaar en groeit nog steeds. De methode bewijst zijn succes keer op keer, maar er is in Oost helaas een tekort aan vrijwilligers. Wie wil helpen een kind in de leeftijdsgroep van 2 tot 8 jaar enthousiast te maken voor lezen en taal?
Taalspelletjes
Ook ouders kunnen zich aanmelden bij de VoorleesExpress om zo gekoppeld te kunnen worden aan een vaste voorlezer. Heeft uw zoon of dochter een taalachterstand? Vindt u het zelf moeilijk om uw kind te helpen met taal? Dan kan een vrijwilliger van de VoorleesExpress misschien helpen. Samen gaan jullie thuis voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half jaar lang. Iedere week. Want hoe meer taal een kind hoort, hoe sneller het leert.  Meld je aan via voorleesexpress.nl.

Back To Top
Zoeken