skip to Main Content

Westerpark: spannender en cultureler

Het festivalbeleid voor Westerpark moet anders, zo adviseert de Programmaraad het Stadsdeelbestuur. De festivals kunnen spannender en cultureler, maar het liefst ook schoner zijn.

WEST – De balans in het Westerpark is zoek. Er zijn te veel evenementen, dat betreft zowel binnen- als buitenevenementen. En de druk op het park gaat met de komst van Haven-Stad alleen maar toenemen, zo denkt de Programmaraad, die is ingesteld door portefeuillehouder Melanie van der Horst, stadsdeelbestuurder West. De Programmaraad komt met een lijst met 94 punten. Het betreft niet alleen advies over buitenevenementen, maar ook over ‘het beperken van overlast, rotzooi, geluid, verkeersstromen, parkeeroverlast en overmatige drukte’ die door binnen-evenementen worden veroorzaakt. Rode draad is dat er niet alleen minder evenementen moeten komen, maar dat bij het verlenen van de vergunningen gekeken wordt naar of ze ecologisch verantwoord en divers zijn. Ook wil de programmaraad dat de evenementen ‘spannende en culturele activiteiten’ zijn. Organisatoren zouden er het ‘Leave no Trace’-principe op na moeten houden, zoals dat ook geldt op het ‘Burning Man-festival’ in de Nevada-woestijn: laat de (festival)plek net zo schoon achter zoals je hem bij aankomst hebt aangetroffen.

Parkregisseur

In een reactie zei Melanie van der Horst dat het budget voor ‘parkregie’ wordt verdubbeld. Er komt een nieuwe, goed zichtbare parkregisseur die alles in het Westerpark in goede banen leidt en contact houdt met de omwonenden. Een andere belofte is dat op drukke dagen de schoonmaak wordt geïntensiveerd.

Back To Top
Zoeken