skip to Main Content

West gaat bouwoverlast te lijf

West Gaat Bouwoverlast Te Lijf

Stadsdeel West heeft maatregelen aangekondigd om de bouwoverlast te verminderen. Veel van die maatregelen zitten betreft de communicatie. Maar ook wordt er beter gelet op bezette parkeerplaatsen en stoepen.

WEST – Westbewoners hebben steeds meer last van bouwende buren, zo bleek een maand geleden tijdens een ‘bouwtop’ in Het Sieraad. Het stadsdeel wil nu in zeven pilots kijken welke maatregelen de overlast kunnen beperken, zo meldt portefeuillehouder Melanie van der Horst in een memo. Zo wil het stadsdeel voor containers, dixi’s en andere objecten op stoepen en straten een vergunningsplicht. Nu kunnen bouwbedrijven en particulieren dit nog afdoen met een melding. Ook komt er ‘meer regie’ op zogenaamde tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals het bezetten van parkeerplekken door containers. Veel buurtbewoners klagen over langdurig bezette parkeerplekken in straten waar veel wordt gebouwd. Voor zogenaamde objectvergunningen komt een betalingssysteem. Via dit systeem wil de gemeente proberen te ontmoedigen dat parkeerplaatsen te lang bezet blijven of dat objecten in de openbare ruimte te lang in de weg staan. De ontwikkelaar moet straks verplicht communiceren met omwonenden over de aard en de duur van een bouwproject. Verder komt er verplicht toezicht op de naleving van de regelgeving. Tenslotte belooft het stadsdeel betere communicatie over bouwaanvragen en -vergunningen.

Niet bevoegd
Het stadsdeel gaat bij grotere projecten zelf communiceren in de buurt. Bij bouwprojecten moet een bord komen waarop staat wíe er bouwt, compleet met de contactgegevens. Van der Horst belooft strenger te zijn op de naleving van de bouwregels. Voor het veranderen van de regels, bijvoorbeeld voor de beperking van het bouwen in binnentuinen, is het stadsdeel niet bevoegd. Wel ligt er een voorstel hiervoor bij de gemeenteraad.

 

 

 

Back To Top
×Close search
Zoeken