skip to Main Content

Wereldwijs excelleert met helder profiel

79 scholen mogen zich sinds kort excellent noemen. Openbare Basisschool Wereldwijs in Zuidoost is een van de uitverkorenen.

ZUIDOOST – Op 21 januari kwam Dorothee van Kammen langs bij Openbare Basisschool Wereldwijs aan de Geerdinkhof. De juryvoorzitter vertelde toen dat de school het predicaat ‘excellent’ krijgt, een eretitel die drie jaar geldig is. Ruim honderd scholen deden een aanvraag bij de Onderwijsinspectie. 79 daarvan voldoen aan de vereisten en hebben een eigen profiel waardoor ze zich excellent mogen noemen. Wereldwijs heeft gekozen voor het profiel ‘formatief leren & beoordelen’. Op haar weblog zegt Van Kammen daarover: ,,Alles in de school is erop gericht dat kinderen zélf, samen met leerkracht en medeleerlingen, inzicht krijgen in waar ze goed in zijn en wat ze nog moeten leren.” De school wil dat kinderen op deze manier de motor van hun eigen ontwikkeling worden. Op basis van een dossier en gesprekken met leraren, leerlingen en ouders concludeerde de jury dat de methode helder en baanbrekend is.

Ook excellent

Behalve Wereldwijs kregen ook vier scholen voor speciaal onderwijs in Nieuw-West (opnieuw) de kwalificatie ‘excellent’. Het gaat om SO en VSO De Heldring, de Mr. G.T.J. de Jonghschool en de Alphons Laudyschool. In heel Nederland zijn er nu 191 bovengemiddeld goede scholen: 64 in het primair onderwijs, 110 in het voortgezet onderwijs en zeventien in het speciaal onderwijs.

Back To Top
Zoeken