skip to Main Content

Weg naar meer verbinding

Met het project ‘Ontmoeting in Hogeland, De Bongerd en Tuttifruttidorp’ wil de gemeente de contacten tussen buurtbewoners verbeteren.

NOORD – In de wijken Het Hogeland, De Bongerd en Tuttifruttidorp zijn weinig voorzieningen en de bewoners van de drie buurten hebben weinig contact. Het project ‘Ontmoeting in Hogeland, De Bongerd en Tuttifruttidorp’ moet daar verandering in brengen. Eind maart moet er een plan van aanpak bij de gemeente liggen, zodat het daarna kan worden uitgevoerd. Het plan moet voorzien in ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren, ouderen, studenten, ondernemers én gepensioneerden. Er moet een vaste plek of ruimte komen waar ze allemaal kunnen samenkomen voor buurtactiviteiten en gebruik kunnen maken van buurtfaciliteiten. Op dit moment is er een werkgroep van circa tien mensen. Maar het is de bedoeling om zo veel mogelijk mensen mee te laten denken en ideeën in te laten brengen. Om input voor het plan op te kunnen halen, organiseert procesbegeleider Stella Meulenbelt diverse bijeenkomsten. Vervolgens helpt ze mee om tot een plan te komen en het daarna uit te voeren. Wil je meedenken of meehelpen? Meld je dan aan via info@workinlight.nl.

Vrijheid

Meulenbelt werkte ruim tien jaar voor de gemeente Amsterdam en heeft zich jarenlang ingezet voor Noord. Met haar bedrijf Work in Light wil ze bijdragen aan een samenleving waar mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen. In haar ideale wereld is contact essentieel: ,,Door zich met elkaar te verbinden kunnen mensen elkaar helpen.”

Back To Top
Zoeken